دانلود سریال The World at War جهان در جنگ با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال The World at War جهان در جنگ با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال The World at War جهان در جنگ با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود مستند The World at War

جهان در جنگ

این مستند در مورد جنگ جهانی دوم می باشد.جنگ جهانی دوم بزرگ‌ترین و پرتلفات‌ترین جنگ در تاریخ جهان است. آلمان در ۱ سپتامبر، ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد، این تاریخ متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع دیگر حمله ژاپن به چین را در ۷ ژوئیه، ۱۹۳۷، آغاز جنگ می‌دانند، و همچنین حمله ژاپن به منچوری که در ۱۹۳۱ انجام شده بود نیز به نوعی یکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود.
دانلود